Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is wegens het coronavirus gesloten t/m 28 april 2020. 


lees verder

Verwijdering asbesthoudende daken

Het beleid van de woningstichting is dat haar huurwoningen, voor zover daar asbest in is verwerkt, ‘asbestveilig’ zijn voor de bewoners en voor de medewerkers van de woningstichting of van anderen die in de woning werkzaamheden moeten verrichten. Dat betekent dat asbesthoudend materiaal dat op plaatsen zit, waar niemand bij kan of hoeft en dat dus ook niet op één of andere manier bewerkt wordt (bewerken is zagen, schuren, slijpen, boren of breken), blijft zitten tot het moment van sloop. Ander asbest wordt, voor zover via de bouw door of namens de woningstichting aangebracht, weggehaald. 

Het beleid van de overheid is dat asbesthoudende dakbedekkingen vóór 2024 moeten zijn vervangen. Dat stelt vooral agrarische bedrijven met vroeg gebouwde ligboxstallen of andersoortige schuren voor grote uitdagingen. Maar ook de woningstichting moet aan de bak.

Vorig jaar startten wij met de vervanging van asbesthoudende dakbedekkingen op Lycklama Stins in Wolvega. Die klus werd dit voorjaar afgerond. Wij hebben de volgorde van sanering van asbesthoudende dakbedekkingen zo gekozen dat we eerst het object aanpakken, waarvoor geldt dat bij een calamiteit (brand) door de aanwezigheid van asbest de grootste milieu schade zou kunnen ontstaan. Dat is ook de situatie waarin asbest in dakbedekkingen naar ons idee schadelijk wordt.

Het tweede project, dat we vanuit die planning aanpakken, omvat de aanleunwoningen aan de Hortensiastraat in Wolvega, achter Lindestede en Berkenstede. Bouwbedrijf Scheenstra voert de vervanging van de dakbedekkingen uit, waarbij de verwijdering van bestaande asbesthoudende bedekkingen is uitbesteed aan een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Het asbestsaneringsbedrijf kan dagelijks enkele woningen ontdoen van de asbesthoudende dakplaten en de vrijgemaakte daken onder zeil brengen, zodat in de dagen erna medewerkers van Scheenstra de nieuwe dakbedekkingen kunnen aanbrengen. Het project moet eigenlijk lopen als een militaire logistieke actie.

Zolang het asbestsaneringsbedrijf op de woning bezig is, mag de bewoner niet vrij in of uit de woning wandelen. De directe omgeving van de woningen waaraan wordt gewerkt, wordt afgezet met geel lint en daarbinnen mogen alleen ‘mannen in witte pakken’ vertoeven. Daarom is geregeld dat de bewoners, op de dag dat hun woning aan de beurt is, tussen 8.00 en 16.00 uur kunnen worden opgevangen in de recreatieruimte van BerkenStede, waar ze worden voorzien van een maaltijd en andere consumpties en mee kunnen doen aan het activiteitenprogramma. 

Gepubliceerd: dinsdag 17 oktober 2017