Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Verkoopprogramma 2017 klaar

We hadden ons voor 2017 voorgenomen 18 woningen te verkopen. Dat is al heel snel gelukt: halverwege het jaar waren de benodigde koopovereenkomsten al zo’n beetje gesloten. Dat betekent dat alle woningen die nu vrij van huur komen, opnieuw in de verhuur gaan. De verkoopactiviteiten worden voor de rest van het jaar opgeschort. Volgend jaar draaien we een nieuw programma. Verkoop van woningen heeft als doel meer financiële middelen te genereren, meer verscheidenheid van eigenaren en bewoners in een straat te brengen en woningaanbod te scheppen voor mensen die door een (net) te hoog inkomen niet meer in de sociale

huurmarkt terecht kunnen. Omdat we heel gericht woningen verkopen, wijzigt de samenstelling van onze voorraad ook: verhoudingsgewijs stijgt het aantal voor senioren geschikte woningen.

Dat past bij het gegeven dat de bevolking van Weststellingwerf vergrijst.

Gepubliceerd: dinsdag 24 oktober 2017