Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Verdachte telefoontjes

Wij hebben de afgelopen tijd meldingen gekregen van huurders dat zij zijn gebeld door iemand die zich voordoet als opzichter van de woningstichting of als iemand die namens of voor KWH werkt. KWH is het bureau dat voor ons de klanttevredenheid onder onze huurders onderzoekt, voor ondermeer het verhelpen van reparatieverzoeken. De huurders vroegen zich af of deze personen wel waren wie zij zeiden te zijn.

Maar even wat handreikingen:

KWH belt op werkdagen niet na 19.00 uur en op zaterdag alleen tussen 10.00 en 15.00 uur. KWH-medewerkers stellen geen vragen in de zin van ‘Wat voor slot heeft u in de voordeur?’, of ‘Is uw man thuis?’, of ‘Wanneer heeft u vakantie?’. Vraagt u bij twijfel zeer nadrukkelijk om de naam van de beller, herhaal die, laat die bevestigen en schrijf hem op.

Ook opzichters van de woningstichting bellen over het algemeen alleen overdag tijdens kantooruren. Hiervoor geldt hetzelfde: vraag door naar de naam van de beller, verbreek de verbinding als u het niet vertrouwt en neem de volgende dag contact met ons op.

KWH-medewerkers komen niet langs (iemand die zich zo aanmeldt, is per definitie verdacht), opzichters of andere medewerkers van de woningstichting eventueel wel. Iemand die zich als opzichter voordoet, terwijl u hem als zodanig niet kent, moet zich legitimeren en moet kunnen laten zien dat hij bij de woningstichting werkt. Sla alarm als de betrokkene dat weigert of er halfslachtig vanaf probeert te komen.

Gepubliceerd: maandag 9 januari 2017