Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Verbetering energieprestatie woningen vordert goed

De woonlasten van huurders worden in hoge mate bepaald door de hoogte van de huur, maar daarnaast ook door de kosten van energie; electra en gas. Het is daarom gewenst om die kosten te beheersen en zo mogelijk te verlagen. Van belang is daarbij de ‘energieprestatie’ van de woning. De energieprestatie wordt tot uitdrukking gebracht door een ‘energielabel’.Die labels lopen van ‘A’ tot en met ‘G’, het laatste label wordt toegekend aan woningen met de slechtste energieprestatie. Dat ook de overheid aan de waarde van de energieprestatie van woningen hecht, blijkt wel uit het feit dat de energielabels vanaf januari 2012 onderdeel uitmaken van de puntentelling in het woningwaarderingssysteem.

Voor wat betreft de energieprestatie van onze woningen is er ook het nodige werk te doen. In het ‘Ondernemingsplan 2011-2015’ hebben we vastgelegd dat we in een periode van 10 jaar (2011 – 2020) af willen van de F- en G-labels en dat we dan gemiddeld een C-label willen hebben bereikt. Begin 2011 hadden 914 woningen een F- of G-label. Als dat er over 10 jaar ‘0’ moeten zijn, dan moeten we jaarlijks afgerond 92 F- en G-labels ‘wegpoetsen’. Dit gebeurt veelal door energiebesparende voorzieningen aan te brengen bij planmatig of groot onderhoud.

In drie jaar (2011, 2012 en 2013) zouden er zo dus 276 F- en G-labels verdwenen moeten zijn. Begin dit jaar bedroeg het aantal F- en G-labels nog 399 stuks. Dan zijn er dus 515 slechte labels weg en liggen we (ver) voor op schema. De verbetering van de labelverdeling is mooi af te lezen uit bijgaande cirkeldiagrammen. Er is goed zichtbaar dat het aantal slechte labels (de rode) sterk aan het afnemen is.

Tevreden als we zijn met de voortgang tot nu toe, moeten we ook vaststellen dat het wegpoetsen van de resterende slechte labels niet meer zo hard zal gaan als tot nu toe. Aan de andere kant is het bereiken van een gemiddeld C-label nu al zo dichtbij dat we toch even gaan nadenken over de vraag of we onze ambitie niet wat opwaarts kunnen bijstellen ...

 

Gepubliceerd: woensdag 17 september 2014