Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Verandering toewijzingsregel huurwoningen

U heeft er misschien al over gehoord of gelezen: de Europese Commissie heeft de regels voor het krijgen van een sociale huurwoning (netto huur tot en met € 652,52) veranderd.
Onze regering heeft aan deze regels de volgende uitleg gegeven: vanaf 1 januari 2011 mogen woningcorporaties hun woningen alleen nog maar toewijzen aan mensen met een inkomen tot maximaal € 33.614 (gezamenlijk belastbaar jaarinkomen, inkomen van inwonende kinderen wordt niet meegerekend). Corporaties mogen slechts voor uitzonderingen een klein deel (maximaal 10% van de toewijzingen) aan huishoudens met een hoger inkomen toewijzen. Wie onder deze regeling gaan vallen is nog niet bekend. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe huurovereenkomsten. Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over de praktische uitwerking van de nieuwe regels. Wij hopen u daarover zo spoedig mogelijk te kunnen informeren De nieuwe regels gaan over het belastbaar jaarinkomen. Dit is het inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen (minus eventuele aftrekposten en verrekenbare verliezen). Op www.belastingdienst.nl vindt u meer informatie over belastbaar inkomen.

Gepubliceerd: maandag 10 januari 2011