Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Vacaturemelding Lid Raad van Commissarissen

Woningstichting Weststellingwerf is een professionele plattelandscorporatie met ongeveer 2700 woningen in de gemeente Weststellingwerf. Vanuit een sterke lokale verankering en een zelfstandige positie streeft zij naar veelzijdig en prettig wonen voor haar doelgroep. De corporatie staat de komende jaren voor grote uitdagingen waar het gaat om het beheer en de verdere ontwikkeling van haar woningvoorraad (anticiperen op vergrijzing en krimp, wijzigende bewonersbehoeftes, energie-neutraliteit, egalisatie van de vervangingsbehoefte, woonlastenbeheersing, enz.). Vanwege het verstrijken van de maximale zittingsduur van één van haar leden zijn wij voor het intern toezichthoudend orgaan op zoek naar een

Lid van de Raad van Commissarissen

Een enthousiaste, kritische en betrokken teamspeler  (vanaf 1 januari 2018)          

Profiel
De kandidaat die wij zoeken heeft een grondige kennis van financiële administratie en verslaglegging, bij voorkeur via een accountancy-opleiding. Deze commissaris kan het specifieke in de winst- en verliesrekening en balans van de corporatie herkennen en kan het effect van maatregelen en/of activiteiten op de financiële continuïteit van de corporatie doorzien. Naast bestuurlijke kwaliteiten en kennis van strategische besluitvormingsprocessen, mogen ook een scherp kritisch vermogen, humor en een no-nonsense mentaliteit niet ontbreken. Affiniteit met het werkgebied en met de volkshuisvesting strekken tot aanbeveling. Gelet op de samenstelling van dit collegiale en informele team worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk verzocht te reflecteren.

Procedure
Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf, dan nodigen wij u uit om een motivatiebrief met CV te sturen aan de Raad van Commissarissen van de woningstichting via het mailadres slageveen@wstweststellingwerf.nl (mailadres directeur-bestuurder). Eventuele informatie vooraf wordt  verstrekt door de vicevoorzitter van de Raad, mevrouw E. H. Elgersma (tel. 06 – 43641499), of door de directeur-bestuurder, de heer S. Lageveen (0561 – 613815). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Door hieronder te klikken kunt u de volgende documenten benaderen:

Uw reactie ontvangen we graag vóór 21 augustus 2017.

Gepubliceerd: zaterdag 1 juli 2017