Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Vacature lid RvC

Woningstichting Weststellingwerf is een professionele plattelandscorporatie met ruim 2700 woningen in de gemeente Weststellingwerf. Vanuit een sterke lokale verankering en een zelfstandige positie streeft zij naar veelzijdig en prettig wonen voor haar doelgroep. Naast de implementatie van veranderingen in wet- en regelgeving in de sector, staat zij de komende jaren in haar werkgebied voor uitdagingen op het gebied van het strategisch voorraadbeleid (effecten van vergrijzing en krimp, wijzigende bewonersbehoeftes, energiebesparing, woonlastenbeheersing, enz.). Vanwege het verstrijken van de maximale zittingsduur van één van haar leden zijn wij voor het intern toezichthoudend orgaan op zoek naar een

Lid van de Raad van Commissarissen

Een enthousiaste, kritische en betrokken teamspeler (vanaf 1 januari 2016)

Profiel
De kandidaat die wij zoeken heeft bouw- en zo mogelijk ook milieutechnische bagage, is werkzaam in de private sector, heeft daardoor oog voor bedrijfsmatig handelen en bij voorkeur ervaring met vastgoedbeheer en –ontwikkeling. Naast bestuurlijke kwaliteiten en kennis van strategische besluitvormingsprocessen mogen ook een scherp kritisch vermogen, humor en een no-nonsense mentaliteit niet ontbreken. Affiniteit met het werkgebied en de volkshuisvesting strekken tot aanbeveling. Gelet op de samenstelling van dit collegiale en informele team worden ook vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk verzocht te reflecteren.

Procedure
Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf, dan nodigen wij u uit om een motivatiebrief met CV te sturen aan de Raad van Commissarissen van de woningstichting via het mailadres gbuijs@wstweststellingwerf.nl (mailadres directiesecretariaat). Eventuele informatie vooraf wordt verstrekt door de voorzitter van de raad, de heer O. de Jager RC (tel. 06 – 13749398), of door de directeur-bestuurder, de heer S. Lageveen (0561 – 613815). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Door op onderstaande links te klikken kunt u de volgende documenten benaderen:

Opmerking: de hiervoor genoemde statuten van de corporatie en het ‘Reglement voor de werkwijze van de Raad van Commissarissen’ moeten nog worden geactualiseerd vanwege de vernieuwing van sectorale Governance-bepalingen en wetgeving.

Gepubliceerd: donderdag 17 september 2015