Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is wegens het coronavirus gesloten t/m 28 april 2020. 


lees verder

Vacature leden provinciale klachtencommissie

Woningstichting Weststellingwerf is lid van de Vereniging voor Friese Woningcorporaties (VFW).
De VFW, en de aan haar gelieerde huurdersorganisaties, zijn op zoek naar leden voor de nieuw op te richten provinciale klachtencommissie. 

Voor meer informatie over de vacature verwijzen wij u graag naar http://vfw.nl/nieuws

 

Gepubliceerd: vrijdag 21 september 2018