Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Update herstructureringen

Tweede fase Haulerweg, Wolvega (locatie: voorheen Haulerweg 13 t/m 31)

De woningen van de tweede fase van de Haulerweg zijn, als u dit leest, door de bouwer aan de woningstichting opgeleverd. Dat betekent dat de sleutels kunnen worden uitgegeven. De 8 woningen, waarvan 2 met een levensloopbestendige plattegrond, zijn allemaal verzegd.

Op 20 mei vond ‘De dag van de bouw’ plaats. Geïnteresseerden konden op allerlei plaatsen in de provincie bouwplaatsen bezoeken. Bouwbedrijf Bakker presenteerde zich met de woningen aan de Haulerweg. Dat leverde veel kijkers op en tal van enthousiaste reacties over de woningen. Daar zijn we trots op!

Omgeving W. Lodewijkstraat, Wolvega (J.W. Frisostraat, W. Lodewijkstraat, Sickengastraat; sloop 22 woningen + een schoolgebouw, nieuwbouw 30 woningen)

Eerder schreven we dat we een vijftal aannemers gevraagd hadden een voorstel voor de bebouwing van de omgeving W. Lodewijkstraat in Wolvega te maken. Daar willen we 30 woningen bouwen, deels levensloopbestendig. Twee aannemers wilden bij nader inzien niet meedoen, van de overige drie ontvingen we op 3 mei hun voorstellen. Die voorstellen zijn de afgelopen periode geanalyseerd, waarbij het er om ging ze goed vergelijkbaar te maken (je kunt immer geen appels met peren vergelijken). De komende periode zullen we gebruiken om te kijken of er een keuze uit de plannen gemaakt kan worden, en zo ja, waar de keuze dan op moet vallen.

Ds. Reitsmastraat, Ds. Van der Tuukstraat, Noordwolde (sloop 26 woningen, nieuwbouw 20 tot 22 woningen)

Vorige keer meldden we dat na de fase van de collectieve gesprekken de fase van de individuele gesprekken werd gestart. Die individuele gesprekken moesten zicht bieden op het draagvlak voor het plan. De gesprekken zijn gevoerd en het draagvlak bleek groot. Op basis daarvan hebben we De Bewonersraad gevraagd positief te adviseren over het van toepassing verklaren van het sociaal pakket. Dat is gebeurd (advies van 13 april).

Op basis daarvan konden we het sociaal pakket in werking laten treden. Dat betekent dat de periode van uitplaatsing rond medio april 2017 gestart is. Het is de bedoeling dat de huidige huurders binnen een jaar een andere woonruimte vinden. Een deel van de bewoners heeft aangegeven na sloop en bouw in de nieuw gebouwde woningen terug te willen keren. Deze bewoners krijgen straks een wisselwoning ter beschikking.

Gepubliceerd: donderdag 29 juni 2017