Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Uitkomsten Aedes-benchmark bekend

Aedes, de koepel voor woningcorporaties, meet het presteren van individuele corporaties en vergelijkt dat vervolgens met andere corporaties. Dat gebeurt binnen de zogenoemde Aedes-benchmark. Dit jaar is weer gekeken naar ‘beïnvloedbare bedrijfslasten’ (hoe zuinig ga je om met de financiële middelen) en ‘huurderswaardering’ (hoe tevreden zijn nieuwe huurders, vertrekkende huurders en huurders die een reparatieverzoek hebben ingediend).

De best presterende corporaties krijgen een A-status (koploper), de slechtste een C-status (achterblijver).

Als het om de beïnvloedbare bedrijfslasten gaat, kunnen we met de groep van de beste corporaties mee (A-status).
Onze bedrijfslasten waren vorig jaar weer gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor.

Bij het onderdeel ‘huurderstevredenheid' bleek het aspect ‘waardering nieuwe huurders’, met 0,1 punt gedaald tot een 7,4.

De waardering voor de uitvoering van onderhoud was gelijk (7,6) en de waardering van vertrekkende huurders bleek met 0,1 punt te zijn toegenomen (nu 7,7, twee jaar geleden nog 6,6). Op dit meetpunt behielden we onze B-status (middengroep).

Het deelnemen aan de Aedes-benchmark stuwt corporaties op naar nog beter presteren en dat is goed. We moeten er wel voor waken dat we er niet in doorslaan. Zo kan het nastreven van steeds hogere cijfers op het deel ‘tevredenheid huurders’ extra inspanningen en geld kosten en dan kan de positie op het aspect kostenbeheersing wat negatiever uitvallen. Bovendien verliest één en ander wat aan kracht als de scores gemiddeld hoog zijn en onderling dicht bij elkaar komen te liggen. Want hoe gerecht-vaardigd is het dat - als de beste corporaties straks een 7,9 op klanttevredenheid scoren - corporaties die daarop een 7,7 halen als ‘achterblijvers’ worden getypeerd? 

Gepubliceerd: dinsdag 20 december 2016