Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Tuinonderhoud

Tuinonderhoud over de volle breedte

Van huurders wordt verwacht dat ze de woning en het bijbehorende erf op een ordentelijke wijze gebruiken, conform het huurcontract en de daarbij geldende algemene voorwaarden. Of een tuin goed wordt onderhouden, is onderwerp van veel discussie. Daar waar de één vindt dat er niets aan onderhoud wordt gedaan, vindt de ander dat sprake is van een ‘natuurtuin’. Toch schrijven we huurders aan als we het idee hebben dat het mis gaat met het onderhoud van het erf. Heeft dat niet het gewenste effect, dan nemen wij eventueel aanvullende maatregelen.

In toenemende mate zien we dat het erf gebruikt wordt als opslagruimte voor heel veel goederen, autowrakken, milieubelastende zaken, etc. Dat is niet toegestaan. Over een tijdelijk, kort gebruik van het erf op deze manier, bijvoorbeeld vanwege een inzamelactie, moet met ons worden overlegd. Als daar toestemming voor wordt gegeven, zullen aan die toestemming voorwaarden verbonden zijn.

Tot het tuinonderhoud behoort ook het
in goede en beheersbare staat houden
van bomen en boomachtige heesters die de neiging hebben hoog te worden. Het regelmatig snoeien van struiken en bomen is een verantwoordelijkheid van de huurders, zeker als anderen door de uitgroei van dit groen uitzicht of zonlicht missen, of als zij in de toegankelijkheid van het eigen erf belemmerd worden. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor begroeiingen die de doorgang van een gezamenlijk pad bemoeilijken.

Neem contact op met onze afdeling Klanten en service als u twijfelt over wat wel en wat niet kan of mag. 

Gepubliceerd: zaterdag 15 oktober 2016