Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Statuten woningstichting gewijzigd

Met de Woningwet van 2015 zijn regelingen van kracht geworden en eisen gesteld aan de inrichting en het functioneren van woningcorporaties, die maken dat de statuten van de verschillende verenigingen en stichtingen moeten worden gewijzigd.

Ook Woningstichting Weststellingwerf heeft haar statuten aangepast. Deze nieuwe statuten zijn geldig vanaf 24 oktober 2016, de dag waarop de notaris ze heeft bekrachtigd.

Statuten regelen vooral de interne werkwijzen en verhoudingen van de stichting. Wijzigingen in de bepalingen van de statuten hebben dus weinig direct effect voor de huurders.

Van belang is wel dat in de statuten is vastgelegd dat huurders of hen vertegenwoordigende organisaties (in ons geval huurdersvereniging De Bewonersraad) het recht hebben om twee leden van de Raad van Commissarissen voor te dragen als de Raad van Commissarissen vier of vijf personen groot is. Onze Raad van Commissarissen kent vijf leden en twee leden zijn inderdaad voorgedragen door de huurdersorganisatie. Recentelijk heeft De Bewonersraad een kandidaat voorgedragen als vervanger voor de aftredende heer Siebenga. De wisseling van de wacht wordt beoogd per 1 januari 2017. Daarover leest u in de volgende Wooninfo meer.

Voor de echte liefhebbers: de nieuwe statuten staan op onze site: www.wstweststellingwerf.nl > algemene informatie woningstichting > over de woningstichting/governance > statuten Woningstichting Weststellingwerf. 

Gepubliceerd: maandag 2 januari 2017