Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Start herstructurering Haulerweg

Herstructurering Haulerweg van start

Nog niet alle formaliteiten zijn afgerond, maar alle seinen staan inmiddels wel op groen voor de sloop van de 14 woningen Haulerweg 53 tot en met 79 in Wolvega, en de bouw van 10 nieuwe woningen. Met de bewoners van de bestaande woningen kon worden afgesproken dat ze uiterlijk 23 november de sleutels inleverden. Iedereen had op dat moment een definitieve of tijdelijke nieuwe stek gevonden. Van een tijdelijke huisvesting is sprake voor de mensen die na de nieuwbouw op de locatie willen terugkeren.

De sloop van de woningen hadden we eigenlijk voor het eind van het jaar klaar willen hebben, maar of dat lukt, is zeer de vraag. Het kan goed zijn dat we er dit jaar wél mee starten, maar dat het perceel pas eind januari volledig bouwrijp is. Bouwbedrijf Bakker begint daarna, een beetje afhankelijk van weers- omstandigheden, met de bouw van 10 nieuwe woningen (een blokje van 4 en een blokje van 6 woningen). Daarvan krijgen er 4 een levensloopbestendige plattegrond. Dat wil zeggen dat alle woonfuncties op de begane grond liggen én dat de ruimtes zo royaal zijn dat er zo nodig met een rolstoel in kan worden gemanoeuvreerd.

De bouwtijd van de nieuwe woningen zal ongeveer een half jaar zijn. Eén van de bijzonderheden van dit plan is dat we achter de achtererven langs een ‘eigen weg’ aanleggen. Voor wie dat wil, is daardoor ook het achtererf van een tussenwoning met de auto bereikbaar.

Inmiddels zijn, met inachtneming van het protocol herstructurering dat we met De Bewonersraad Friesland overeenkwamen, de gesprekken gestart met de bewoners van Haulerweg 13 t/m 31. Ook hier achten wij de kwaliteit van de huidige woningen zodanig dat sloop en nieuwbouw het meest voor de hand ligt. Als het daar op uit draait, dan willen we daar 8 woningen -2 blokjes van 4- terugbouwen, waarvan 4 levensloopbestendig. Het voornemen is om daar dezelfde ontwerpprincipes te hanteren als die we gebruikten voor de herbebouwing van de locatie Haulerweg 53 t/m 79.

Gepubliceerd: dinsdag 15 december 2015