Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Sociaal pakket bewoners Haulerweg 13 t/m 31

In 2015 zijn we met de bewoners van de Haulerweg 13 tot en met 31 in Wolvega in gesprek gegaan over de toekomst van hun woningen. De staat van de woningen is zodanig dat ze geherstructureerd moeten worden, wat inhoudt dat de woningen ingrijpend gerenoveerd óf gesloopt en herbouwd worden. Met de bewoners zijn we tot de conclusie gekomen dat renoveren in dit geval geen optie is. Er wordt dus gekozen voor sloop en nieuwbouw.

Voor de 10 te slopen woningen worden in totaal 8 woningen teruggebouwd, waarvan 2 met een levensloopbestendige plattegrond voor de benedenverdieping. Voor het realiseren van een herstructurering van bestaande woningen hebben we draagvlak nodig onder de bewoners die er wonen. Uit individuele gesprekken met de bewoners moet tenminste 70% van de huishoudens het eens blijken te zijn met de plannen. Als dat draagvlak er is, geeft Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF) een instemmend advies af, waarmee het sociaal pakket voor alle bewoners van de betreffende woningen in kan gaan. In januari hebben we de individuele gesprekken gevoerd.

Begin februari ontvingen we van HDBF het positieve advies en voor half februari konden we de bewoners melden dat het sociaal pakket van toepassing werd. Dat pakket regelt onder meer de tegemoetkoming in de verhuiskosten en voorrang bij de toewijzing van een andere woning in ons bezit. Het is de bedoeling dat iedereen uiterlijk binnen een jaar een andere woning vindt, dus voor half februari 2017, maar liever eerder.

De vergunningenprocedure loopt en de onderhandelingen met de aannemer zijn opgestart. Het is de bedoeling om op de locatie hetzelfde type woning te bouwen als op de locatie ‘voorheen Haulerweg 53 tot en met 79’, een stukje verderop. Ook het principe dat de tussenwoningen achterlangs met een auto bereikbaar zijn, wordt gekopieerd.

Gepubliceerd: donderdag 31 maart 2016