Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Site ‘Waarstaatjegemeente.nl’ geeft interessante informatie

Op ‘Waarstaatjegemeente.nl’ vind je veel informatie over
hoe zaken in je gemeente geregeld zijn. Vervolgens kun je die cijfer-informatie vergelijken met die van andere gemeenten,
de provincie, of het hele land. Als je op de site staat en daarna 
op ‘Ga naar het dashboard’ klikt, kun je zoeken op thema’s als Leefklimaat, Ruimte en mobiliteit, Openbare orde en veiligheid, Maatschappelijke participatie, Werk en inkomen, Onderwijs, Gezondheid, enz. Wij vinden het thema ‘Lokale monitor wonen’ erg interessant, omdat die onder meer informatie geeft over de huurwoningen in de gemeente. Als je in dat veld gemeente Weststellingwerf afzet tegen (het gemiddelde van) Friesland, dan zie je dat de gemiddelde huurquote (dat wat de gemiddelde huurder kwijt is aan huur) in Weststellingwerf lager is dan gemiddeld in Friesland. Voor de woonquote geldt hetzelfde (woonquote is dat wat de huurder kwijt is aan huur + energie + andere woonlasten). Verder blijkt bijvoorbeeld dat het aantal huishoudens met een huurbetalingsrisico in Weststellingwerf lager is dan in Friesland en dat het aandeel woningen met een lage huur (huur onder de kwaliteitskortingsgrens) groter is dan in Friesland als geheel.

Allemaal cijfers die tot tevredenheid stemmen. Overigens blijft het wel zaak om alert te blijven op de ontwikkeling van de cijfers, want wat op dit moment gepresenteerd wordt heeft betrekking op de situatie van 2014. De site is een initiatief van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en is ook door de gemeenten gevuld met informatie. 

Gepubliceerd: maandag 16 januari 2017