Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Raadsleden bijgepraat over werk woningstichting

De woningstichting nodigde de raadsleden van de gemeente Weststellingwerf uit voor een informatieve bijeenkomst, op 25 augustus ‘s avonds. Het leek de corporatie wijs de –deels nieuwe- raad bij te praten over actuele ontwikkelingen met betrekking tot regelgeving en heffingen die de rijksoverheid doorvoert, en de effecten daarvan op het doen en laten van de woningstichting. Van de uitnodiging werd goed gebruik gemaakt door raadsleden, fractie-ondersteuners en leden van het college. Het tweede deel van de avond bestond uit een busrit langs al gerealiseerde en nog uit te voeren projecten.

Gepubliceerd: woensdag 17 september 2014