Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Raad van Commissarissen in gesprek met belanghouders

Voor de vijfde keer op rij sprak de Raad van Commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf dit jaar met vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen met wie wij samenwerken en/of onze activiteiten afstemmen. Deze partijen noemen we onze ‘belanghouders’. Dit zijn de verenigingen van plaatselijk belang van dorpen waarin we bezit hebben, de Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf, onze collega- corporaties die in Weststellingwerf werkzaam zijn, de zorg- en welzijnsinstellingen Liante, Alliade en Timpaan, Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF) en last but not least de gemeente Weststellingwerf. Ook de ‘Voorlichtings- en adviescommissie wonen’ (VAC) van Weststellingwerf was deze keer uitgenodigd.

We presenteerden in het overleg de belangrijkste elementen uit de jaarverslaglegging van 2014 en maakten onze voornemens bekend voor 2016. In die voornemens zaten nog wel wat dilemma’s opgesloten die we de aanwezigen na de pauze in kleine gemengde groepen onder voorzitterschap van een lid van de Raad van Commissarissen lieten bespreken. Die dilemma’s betroffen de mate waarin onze woningvoorraad geschikt moet zijn voor minder mobiele ouderen, de mate waarin de energieprestaties van woningen moeten worden verbeterd en de gebruikskwaliteit van woningplattegronden die we de komende tijd als uitgangspunt voor ons handelen willen nemen. De adviezen hebben we vastgelegd en zullen we goed ter harte nemen.

Gepubliceerd: woensdag 9 december 2015