Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Raad van Commissarissen benoemt Pieter Bouma tot lid

De Raad van Commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf heeft de heer Pieter Bouma (59) uit Makkinga benoemd tot lid van de Raad. De heer Bouma volgt mevrouw Trijntje Köhler op die na twee zittingstermijnen per 31 december 2010 haar toezichthoudende rol heeft neergelegd.  

Hoewel sprake is van collegiaal toezicht (de gehele Raad is verantwoordelijk voor alle besluiten over alle onderwerpen), brengt elk lid van de Raad specifieke kennis en ervaring in voor één of meerdere aandachtsgebieden. Pieter Bouma gaat binnen de Raad het aandachtsgebied “wonen, welzijn, zorg” behartigen. Vanuit zijn ervaring als wethouder (Gemeente Ooststellingwerf) en zijn verleden in het welzijnswerk (onder andere als directeur Vereniging Welzijn Tytjerksteradiel) moet dat aandachtsveld bij hem in goede handen zijn. Evenals mevrouw Köhler geldt de heer Bouma als een lid van de Raad op basis van een voordracht van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.

Raad van Commissarissen en bestuur van Woningstichting Weststellingwerf feliciteren Pieter Bouma met zijn aanstelling en zien uit naar een prettige, constructieve samenwerking.

Gepubliceerd: vrijdag 4 maart 2011