Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Prestatieafspraken 2020

Ook voor 2020 hebben we prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Weststellingwerf en huurdersvereniging De Bewonersraad. Hierin hebben we afspraken gemaakt over de betaalbaarheid, de kwaliteit en de beschikbaarheid van woningen. En ook over energiebesparing, leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Hiermee geven wij aan welke bijdrage wij als woningcorporatie leveren aan de woonvisie van een gemeente.

De prestatieafspraken leest u hier.

Evaluatie
Ieder jaar bespreken we in hoeverre wij, de gemeente en de huurdersvereniging de afspraken zijn nagekomen. En maken we samen weer nieuwe prestatieafspraken voor het volgende jaar.

Wat zijn prestatieafspraken?
Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die ze gaan leveren met gemeente en huurdersorganisatie. We noemen dit prestatieafspraken. Hierin beschrijven de drie partijen wat ze het komende jaar gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwbouw, woningverbetering en energiebesparing. Maar ook aan maatregelen voor een goede leefbaarheid. En aan zorg voor doelgroepen zoals ouderen en mensen met psychische problemen.

Gepubliceerd: maandag 6 januari 2020