Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Prestatieafspraken 2012 - 2013 ondertekend

Donderdag 23 augustus 2012 hebben Gemeente Weststellingwerf, WoonFriesland, regio Zuidwest, en Woningstichting Weststellingwerf de prestatieafspraken voor de periode 2012-2013 ondertekend. Deze afspraken zijn gebaseerd op het woonplan 2008-2018 dat door de gemeente in samenwerking met de beide andere partijen is opgesteld en in februari 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. De ondertekenaars waren wethouder Cor Trompetter, namens de gemeente, regiomanager Siebren Bosma namens WoonFriesland, regio Zuidwest, en directeurbestuurder Sake Lageveen namens de woningstichting. 

In deze prestatieafspraken is vastgelegd hoe partijen procesmatig met elkaar omgaan bij het invullen van hun gezamenlijke taak op volkshuisvestingsgebied.

Belangrijke punten die in de nieuwe afspraken zijn vastgelegd hebben onder meer betrekking op het verbeteringsprogramma met specifiek aandacht voor energiebesparende maatregelen, het verkoopprogramma, de huisvesting van statushouders en maatregelen om voldoende aanbod te hebben van woningen voor de lagere inkomens. De voortgang van de voorgenomen activiteiten wordt regelmatig tegen het licht gehouden.

Gelet op de onzekerheid op de woningmarkt (economische situatie en onduidelijkheid over, onder meer, de hypotheekrenteaftrek) is de looptijd van de overeenkomst bewust kort gehouden.

vlnr:Sake Lageveen, Cor Trompetter, Siebren Bosma 
(foto: Lenus van der Broek)

Gepubliceerd: vrijdag 24 augustus 2012