Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Positie in Aedes-benchmark verbeterd

Koepelorganisatie Aedes

De koepelorganisatie voor woningcorporaties, Aedes, brengt dit jaar voor de tweede keer vergelijkingscijfers uit die inzicht geven in het presteren van die corporaties, in absolute zin en ten opzichte van elkaar. Dat ‘vergelijken met elkaar’ noemt men ‘benchmarken’. Men onderscheidde vorig jaar prestaties op het gebied van kostenbeheersing en klantwaardering. Die elementen zitten dit jaar weer in de benchmark, zodat de ontwikkeling (word je beter of slechter?) van het presteren van individuele corporaties en de sector als totaal te volgen is.

Kostenbeheersing

Vorig jaar scoorde Woningstichting Weststellingwerf goed op het aspect van kostenbeheersing. Dat wil zeggen dat onze kosten naar verhouding laag waren. Het gaat dan om de beheersing van bedrijfskosten (kosten van salarissen, huisvesting, kantoor- artikelen, verzekeringen, abonnementen, enz.), niet om de kosten van bijvoorbeeld onderhoud of kosten van leningen (rentelasten). We hoorden vorig jaar bij de 33% corporaties met de laagste bedrijfslasten. Dit jaar is dat weer zo. Onze bedrijfslasten daalden ten opzichte van vorig jaar, maar ook andere corporaties trokken er behoorlijk aan. De gemiddelde bedrijfslast per beheerde woning daalde aanmerkelijk.

Klantwaarderings-score gestegen

Vorig jaar scoorden we niet zo bijzonder op het aspect van klantwaardering. Met een cijfer van 7,2 hoorden we tot de 33% corporaties met de laagste scores. Weliswaar zaten we bovenin die groep, maar toch. Dit jaar scoren we een 7,6 voor klantwaardering en daarmee horen we nog niet tot de besten, maar zijn we wel opgerukt naar een positie in de betere helft. Gemiddeld scoorden corporaties een 7,4.

Direct achter de koplopers

Aedes heeft een systematiek uitgedacht om het presteren 
over beide meetvelden in een ranking onder te verdelen. Men onderscheidt daarvoor de groepen ‘Koplopers’, ‘Direct achter de koplopers’, ‘Middengroep’, ‘Voor de staartgroep’ en ‘Staart- groep’. Vorig jaar hoorden we tot de middengroep, nu tot de groep ‘Direct achter de koplopers’. Dat is ook de positie die we ons dit jaar tot doel hadden gesteld. In de komende jaren worden meer aspecten van het functioneren van corporaties in de onderlinge vergelijking betrokken. Ook dan willen we minimaal tot de groep ‘Direct achter de koplopers’ behoren. 

Gepubliceerd: donderdag 10 december 2015