Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Pieter Bouma herbenoemd in de Raad

Leden van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf worden aangesteld voor een periode van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd voor nog zo’n periode. De eerste zittingsperiode van de heer Pieter Bouma eindigde eind 2014. Binnen de Raad is het functioneren van Pieter Bouma tot dan toe besproken en men heeft vastgesteld dat hij zonder voorbehoud voor herbenoeming in aanmerking kwam. Omdat de heer Bouma een van de twee ‘huurderszetels’ (zetels waarvoor iemand door of namens huurders wordt voorgedragen) bezet, moest ook huurdersvereniging
 De Bewonersraad Friesland zijn fiat aan de herbenoeming geven. Dat is gebeurd. Vervolgens is de heer Bouma met ingang van 1 januari 2015 herbenoemd voor een periode van vier jaar. Wij zijn ingenomen met die herbenoeming en wensen hem veel inspiratie en wijsheid bij de uitoefening van zijn functie.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het doen en laten van de directeurbestuurder en in algemene zin op het functioneren van de corporatie. De Raad treedt tevens op als werkgever van de directeurbestuurder en adviseert hem gevraagd en ongevraagd. In de huidige samenstelling is De Raad goed ingewerkt, want ze beschikt over een groot aantal ervaringsjaren. De komende jaren zullen enkele leden moeten aftreden omdat de zittingsduur van acht jaar erop zit. Daar- door daalt op enig moment ook het aantal jaren ervaring dat men heeft. 

Gepubliceerd: zondag 22 maart 2015