Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Overleg met belanghouders dit jaar eerder vanwege eisen Woningwet

Wie ons al wat langer volgt, weet dat we jaarlijks overleg voeren met andere maatschappelijke organisaties in Weststellingwerf. Tot nu toe deden we dat steeds in het najaar. In 2015 is de zogenaamde Woningwet vernieuwd. Die Woningwet regelt allerlei zaken met betrekking tot het wonen. De wet verplicht een woningcorporatie onder andere tot het maken van prestatieafspraken met de gemeente(n) waarin zij werkzaam is. Nu waren wij het maken van prestatieafspraken wel gewend, maar de nieuwe wet schrijft ook heel precies voor waar die afspraken over moeten gaan en hoe de procesgang daar naar toe er uit moet zien. Jaarlijks moet voor 1 juli een aanzet worden gedaan door de corporatie, waarna partijen (naast de gemeente en de corporatie is daar ook de huurdersorganisatie bij betrokken) voor 1 december afspraken overeen moeten komen voor het jaar daarna. Als we andere, lokaal actieve, maatschappelijke partijen zinvol bij onze inzet willen betrekken, dan moet dat dus (royaal) voor 1 juli.

Vrij snel na 15 oktober 2015 vond daarom op 18 mei 2016 de bijeenkomst al weer plaats. We hadden bedacht dat we tijdens de vergadering wat tijd vrij konden spelen door veel informatie/ bespreekstof vooraf met de deelnemers te delen. Daardoor ontstond ruimte om een inspirerende spreker, in dit geval prof. dr. Jan Latten van de Universiteit van Amsterdam, een inleiding over de toekomstige woningvraag te laten verzorgen. Op de pagina’s hiervoor vindt u een uitgebreider artikel over Jan Latten. Aan de bijeenkomst deden de gemeente Weststellingwerf, huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland, zorginstelling Meriant (LindeStede, BerkenStede en WilgenStede), welzijnsinstelling Timpaan, PSBwonen, de Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf (VKD) en de plaatselijke belangen van De Hoeve, Nijeholtpade, Noordwolde, Oosterstreek en Steggerda mee.

Gepubliceerd: woensdag 22 juni 2016