Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Gesprekken met belanghouders

Jaarlijks terugkerend overleg met lokaal actieve belanghouders in aanwezigheid van Raad van Commissarissen zinvol

Op 10 oktober 2013 organiseerde Woningstichting Weststellingwerf voor het 4e achtereenvolgende jaar een informerend overleg met lokaal actieve belanghouders  van de corporatie.  Bij dat overleg, dat ook als doel heeft de belanghouders de gelegenheid te geven aanpassingsvoorstellen te doen op de voorgestane activiteiten voor 2014 van de corporatie, was zoals gebruikelijk ook de Raad van Commissarissen van de woningstichting aanwezig. Het overleg is tevens hét moment voor de Raad om kennis te maken met wie als de belanghouders van de corporatie gelden en wat hun opvattingen zijn (en andersom).    

 

De opzet van het overleg was anders dan in de drie voorgaande jaren. Daar waar eerder vijf aparte overleggen werden gevoerd met respectievelijk gemeente, huurdersvereniging, zorg- en welzijnspartijen, verenigingen van plaatselijk belang (incl. VKD) en collega-corporaties, werd nu met alle partijen gelijktijdig gesproken. De bijeenkomst was bovendien interactiever van opzet, omdat men na de presentaties over het jaarverslag van 2012, het verloop van de activiteiten in 2013 en de geplande activiteiten in 2014, in groepen uiteen ging om een aantal stellingen te behandelen. De opzet van de middag, die werd afgesloten met een bezoek aan ‘het kasteel van Blesdijke’ beviel goed.

 

In het overleg waren vertegenwoordigers van gemeente Weststellingwerf, huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland, zorginstellingen Talant (onderdeel  Alliade) en Liante, welzijnsinstelling Timpaan, woningcorporaties WoonFriesland  en St. Prot. Bejaardenwoningen, vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf en verenigingen van plaatselijk belang (‘dorpsbelang’) van Boijl, De Hoeve,  Nijeholtpade, Oosterstreek en Steggerda vertegenwoordigd.  De ook uitgenodigde verenigingen van plaatselijk belang van De Blesse/Peperga, Noordwolde, Noordwolde-Zuid, Oldeholtpade en de Westhoek (Munnikeburen, scherpenzeel, Spanga) maakten geen gebruik van de mogelijkheid tot overleg.

 

Tijdens de bijeenkomst is onder meer inzichtelijk gemaakt hoe groot de effecten zijn van de heffingen die aan corporaties worden opgelegd. Veel inzet moet worden gepleegd op het daadwerkelijk realiseren van verkopen uit het bestaande bezit (jaarlijks ca. 25 woningen verkopen), terwijl anderzijds de kosten moeten worden verlaagd, activiteiten binnen een strakke planning moeten worden uitgevoerd en investeringen vooralsnog beperkt blijven tot verbetering  en vernieuwing van bestaand bezit. Daar waar we de huurstijging willen beperken, zullen we niet steeds in staat zijn de verhoging te beperken tot het inflatiepercentage. Aangegeven is dat we niet van plan zijn de huren inkomensafhankelijk te verhogen en dat we ook niet op onderhoud willen bezuinigen.


Beelden van de groepsgesprekken met leden van de RvC als gespreksleider

 

In de groepsgesprekken kon worden gereageerd op een aantal stellingen die elk een relatie hebben met actuele thema’s. De uitkomsten van die discussies leveren deels nieuwe inzichten op en zijn deels een bevestiging van wat we zelf ook al vinden. De uitkomsten worden betrokken bij de opstelling van het definitieve ‘Activiteitenplan 2014’.    

Gepubliceerd: maandag 11 november 2013