Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Overeenkomst tussen WST en huurdersvereniging

Overeenkomst tussen Woningstichting Weststellingwerf en De Huurdersvereniging de Bewonersraad Friesland


Op 7 juni 2011 is de nieuwe langlopende overeenkomst getekend met Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland. Deze overeenkomst vervangt een eerdere overeenkomst van jaren geleden, die echter aan werkingskracht had ingeboet door het van toepassing worden van de (nieuwe) Overlegwet per 1 januari 2009. In deze nieuwe overeenkomst wordt geregeld hoe we met elkaar omgaan en hoe De Huurdersvereniging invloed op ons beleid en op ons doen en laten kan uitoefenen.

Van links naar rechts: Sake Lageveen, directeurbestuurder van Woningstichting Weststellingwerf, Klaas van der Veen van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.

Gepubliceerd: dinsdag 7 juni 2011