Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Ophef over derivaten

De afgelopen tijd was de financiële situatie van woningcorporatie Vestia in het nieuws. Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, is in liquiditeitsproblemen geraakt doordat ze bij het afdekken van financiële risico's (via zogenaamde derivaten) niet genoeg rekening heeft gehouden met een zeer lage stand van de rente. Woningstichting Weststellingwerf doet niets met derivaten, maar wat we betreuren is dat deze kwestie zijn weerslag heeft op het beeld dat mensen van corporaties hebben.

Wat zijn derivaten?

Derivaten zijn financiële instrumenten die je kunt kopen om risico’s te verkleinen of om te speculeren. Een voorbeeld van het eerste is als je een lening afsluit met een variabele rente. Als je derivaten koopt kun je het risico van toekomstige rentestijgingen verkleinen. Speculeren met derivaten doe je door derivaten te kopen voor leningen die je nog moet afsluiten in de hoop dat je gegarandeerd een lage rente krijgt. Bij Vestia is kennelijk iets niet goed gegaan. Nu de rente laag staat moet Vestia veel geld overmaken naar de banken waar de derivaten zijn afgesloten.

Geen risico voor Woningstichting Weststellingwerf

Woningstichting Weststellingwerf heeft geen leningen waarvoor derivaten zijn gekocht. Wij hebben geen verplichting tot bijstorting. Ons standpunt is dat wij geen financiële transacties doen die geen directe relatie hebben met onze bedrijfsvoering. Dat is ook vastgelegd in ons Treasurystatuut.

Op een indirecte manier zouden we wel met de problemen bij Vestia te maken kunnen krijgen. Er is sprake van een WSW-borging (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) van veel leningen in de sector (corporaties gaan meer rente betalen als die borging wegvalt) en van een stelsel van saneringssteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), die op alle toegelaten instellingen kan worden verhaald. Vestia is geen lid van onze koepelvereniging Aedes, maar maakt wel verplicht deel uit van de borgingstructuur. De stand van zaken is nu dat vijf corporaties de intentie hebben om zich garant te stellen om de financiële situatie bij Vestia op te lossen. Wij zijn daar niet bij betrokken.

 

Gepubliceerd: maandag 27 februari 2012