Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

‘Open huis’ bij de woningstichting: kom langs!

De woningstichting heeft een traditie als het gaat om het organiseren van een ‘open huis’. De afgelopen decennia werd een open huis georganiseerd met tussenpozen van vier of vijf jaar. Op 3 oktober aanstaande is het weer zover: dan zijn onze deuren geopend tussen 10.00 en 15.00 uur.

Herstructureringsproject Haulerweg

Vaak was tijdens eerdere ‘open huizen’ een op stapel staand project de aandachtstrekker. Dit keer is dat het herstructureringsproject aan de Haulerweg in Wolvega (zie verderop in dit blad). Naast dit project willen we ook graag het vernieuwde eigen kantoorpand tonen. De dag start dan ook om 10.00 uur met een eenvoudige openingshandeling in ons kantoor.

Vernieuwing onderkomen WST Weststellingwerf

Een beetje tegen de beweging van veel andere corporaties in vergrootten en vernieuwden we de afgelopen periode ons onderkomen. Directeur Sake Lageveen vertelt: “Al een paar jaren geleden namen we ons voor de bestaande entreehal en de aangrenzende gangen te voorzien van een andere vloerafwerking, omdat het bestaande tegelwerk niet meer optimaal was. Toen we wat veel tijd namen om tot beslissingen te komen, kwamen er vraagstukken bij vanuit logistiek, efficiency en veiligheid. Dat leidde tot de keuze om de klantruimtes te centreren in de oksel van het gebouw. Moest er wel een stukje worden bijgebouwd ...”

Kantoorruimtes

Door wijzigingen in de organisatie was het bovendien nodig dat een aantal mensen van afdeling wisselde. Dat bracht aanpassingen aan bestaande kantoorruimtes met zich mee. Hier een wandje eruit, daar een wandje of deur erbij. Omdat daardoor deels nieuwe wand- en vloerafwerkingen nodig waren, werd besloten alle kantoorruimten te schilderen en de vloeren te voorzien van nieuwe vloerbedekking. “We vonden het acceptabel om dat na 20 jaar een keer te doen. Maar wel sober en doelmatig. Zo blijven we gebruik maken van het bestaande kantoormeubilair. Nieuw meubilair komt er alleen in de nieuwe hal, waarin de klanten worden ontvangen.”

Verbinding met 'het wonen' in Wolvega

Rond die nieuwe hal liggen de spreekkamers, de keukenshowroom en de receptie. In het ontwerp van Architectenbureau Sipma is veel glas verwerkt. “We vonden het belangrijk dat de waarden waarvoor we willen staan (laagdrempelig, benaderbaar, open) ook in de nieuwe klantruimtes tot uiting zouden komen. Daar is de architect goed in geslaagd. Dat effect willen we nog versterken door via een aangepaste bestrating op ons terrein een visuele verbinding te maken tussen de gebouwingang en de hoek van Nijverheidstraat en Keiweg. We zitten aan de rand van het industrieterrein en willen, gelet op ons werk, iets meer verbinding met ‘het wonen’ in Wolvega. Dat gaat door deze simpele ingreep mooi lukken.”

Gepubliceerd: woensdag 16 september 2015