Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Ondertekening Protocol Herstructurering op 23 juni 2010

Op 23 juni 2010 is het protocol herstructurering, getekend door de heer K. van der Veen van Huurdersvereniging de Bewonersraad Friesland en de heer S. Lageveen van Woningstichting Weststellingwerf.

In het Protocol Herstructurering staat het overlegproces tussen huurder en verhuurder beschreven. Woningstichting Weststellingwerf en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van het feit dat herstructureringsprojecten en alle mogelijke gevolgen voor de huurder, een ingrijpende gebeurtenis voor de betrokken huurder kunnen zijn. Daarom streven zij er gezamenlijk naar het gehele overlegproces tussen verhuurder en de huurders zo goed mogelijk te laten verlopen, daarbij tevens lettend op individuele situaties van huurders.

V.l.n.r. de heer S. Lageveen en de heer K. van der Veen.

Gepubliceerd: maandag 12 juli 2010