Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Convenant sociaalteam Weststellingwerf

Ondertekening convenant sociaalteam Weststellingwerf op 10 juni 2010

Een ‘volwaardige deelname’ aan de samenleving in de gemeente Weststellingwerf is helaas niet voor alle burgers weggelegd. En aantal gezinnen en alleenstaanden redt het niet op eigen kracht.  Diverse sociale problemen zijn aan de orde zoals, psychische problemen, werkloosheid, schulden, verslaving en woonproblemen. Voor deze groep is het sociaal-team ontstaan, vanuit de veiligheid- en leefbaarheidgedachte en het voorkomen en bestrijden van overlast. Feitelijk gaat het om de kwaliteit van leven in de directe omgeving van mensen en de mate waarin zij zelf die kwaliteit kunnen beïnvloeden.

De ondertekening werd gedaan door;

  • De gemeente Weststellingwerf, vertegenwoordigd door de heer G. van Klaveren (Burgemeester);
  • Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, vertegenwoordigd door C. Klamer (regio manager Zuid);
  • Woningstichting Weststellingwerf, vertegenwoordigd door O. Kortstra (Hoofd verhuur en bewonerszaken);
  • WoonFriesland, vertegenwoordigd door de heer H. Hoogenkamp (regiomanager klant en markt);
  • Gemeenschappelijke Kredietbank Nederland, vertegenwoordigd door O.Postma (Hoofd B.I.S.H. 2); 
  • Geestelijke Gezondheidszorg Friesland, vertegenwoordigd door J. TH. Kedzierski (voorzitter van de raad van bestuur);
  • Stichting MEE Friesland, vertegenwoordigd door M. van der Stigchel ( Regiomanager regio Oost);
  • Regiopolitie Fryslân Team Stellingwerf, vertegenwoordigd door mevrouw T. van der Bos-Sinnema, (Teamchef Stellingwerf);
  • Verslavingszorg Noord-Nederland, vertegenwoordigt door S. Reinsma (Directeur Algemene zaken).

 

 

Op de foto vlnr; M. van der Stigchel, C. Klamer, G. van Klaveren, N. van Leijsen, T. van der Bos-Sinnema, H. Hoogenkamp en O. Kortstra.

Gepubliceerd: donderdag 24 juni 2010