Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Ondertekening buurtcontract ‘Breuningslaan’

Op zaterdag 12 juni 2010 vond de feestelijke ‘Dag van de Breuningslaan’ plaats, georganiseerd door en voor bewoners van de ‘Breuningslaan’. Op deze dag is het buurtcontract ondertekend door bewoners en diverse organisaties, te weten, de bewoners van de Breuningslaan, Gemeente Weststellingwerf, WoonFriesland, Politie Friesland, Timpaan Welzijn en Woningstichting Weststellingwerf. Ook werd op 12 juni de ‘Stichting Breuningslaan’ officieel geformaliseerd.

In 2008 werd het ‘Werken aan Wijken Programma’ gestart samen met WoonFriesland, Woningstichting Weststellingwerf, Gemeente Weststellingwerf, politie en opbouwwerk. Vooral de bewoners hebben het initiatief genomen om het woonklimaat in de buurt te verbeteren. Er is gezorgd voor meer groen in de wijk door de ‘Groenbrigade’ en ook is gezorgd voor een nieuwe speeltuin in de buurt. Ook is dit jaar de inloopwoning officieel geopend.

Gepubliceerd: donderdag 24 juni 2010