Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Onderhoudsoverzicht 2017; uitgevoerd onderhoud 2016

Op deze website is ook het onderhoudsoverzicht voor 2017 te vinden. Het overzicht laat zien welke onderhoudsingrepen volgend jaar in de planning staan om per complex te worden uitgevoerd. Het onderhoud dat voor 2016 werd gepland, is nu voor het overgrootste deel uitgevoerd. Slechts een enkel project heeft een doorloop(tijd) tot in het volgende jaar.

We zullen de projecten die we in 2016 uitvoerden of lieten uitvoeren nog eens goed onder de loep nemen om te beoordelen of ze wel op de meest effectieve en efficiënte manier zijn uitgevoerd en om vast te stellen of daarbij ook het vooraf gewenste kwaliteitsniveau bereikt is.

Duidelijk is nu al dat we op een aantal plekken dit jaar tekortgeschoten zijn als het gaat om de communicatie met huurders over de aard van het uit te voeren werk, de planning, de doorlooptijd, eventuele overlast, enz. Daar gaan we dus in ieder geval extra aandacht aan besteden. 

Gepubliceerd: donderdag 15 december 2016