Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Nieuwe algemeen directeur HDBF

Samen met 27 andere huurders richtte Klaas van der Veen in 1993 HDBF op met als doel op te komen voor de belangen van huurders van sociale woningbouw in Friesland. Onder zijn lei- ding ontwikkelde HDBF zich in de achterliggende jaren tot een vitale organisatie met 28.000 leden.

Opvolger Frank van den Broek is geen onbekende in Friesland. Tot rond de eeuwwisseling was hij algemeen directeur van de penitentiaire inrichtingen de Marwei en (het toenmalige huis van bewaring) de Blokhuispoort. Na meer dan een decennium als algemeen directeur van sociale werkvoorzieningsschappen in de provincie Groningen keert hij nu terug in Friesland.

Aankomend algemeen directeur Frank van den Broek: ”HDBF 1.0 is een prachtige organisatie, die zonder de daadkracht en vindingrijkheid van Klaas van der Veen nooit zou kunnen zijn wat deze nu is. HDBF zal zich in de komende jaren door maat- schappelijke veranderingen en stelselwijzingen als gevolg van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woning- corporaties moeten ontwikkelen tot versie 2.0. Ik zie het als een voorrecht deze ontwikkelrol van hem te mogen overnemen.”

Woningstichting Weststellingwerf wenst Frank van den Broek veel succes in zijn nieuwe functie.

Gepubliceerd: donderdag 11 juni 2015