Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Nieuw ZAV-beleid in werking

De vernieuwing van ons ZAV-beleid, het beleid voor zelf aangebrachte veranderingen, is lang onderweg geweest. We kwamen er, na een goed bedoelde aanloop, eigenlijk niet goed verder mee. Totdat De Bewonersraad aanbood om er een co-creatie van te maken. Vanaf dat moment was er nieuwe energie: onze kapstok voor het stuk lag er, De Bewonersraad reageerde daar inhoudelijk op en bracht suggesties aan voor verbetering en aanvulling, onder meer door het leveren van voorbeelden van ‘best practices’.

Na een paar overlegrondes kon het definitieve voorstel voor formele advisering aan De Bewonersraad worden voorgelegd en op 14 april gaf De Bewonersraad een positief advies af. Omdat we intern wat werkwijzen moesten aanpassen aan het nieuwe beleid, is het ZAV-beleid geldig vanaf 1 juni 2017. Een populaire versie van het beleid komt beschikbaar op de website. Zolang die daar niet op staat, kunt u het document opvragen bij de woningstichting.

Gepubliceerd: dinsdag 27 juni 2017