Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel  

Er zijn geen actuele nieuwsberichten.
Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan.

Nieuw lid Raad van Commissarissen

In december 2009 nam Woningstichting Weststellingwerf afscheid van dhr. A. (Auke) Nolles, voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Nolles is twaalf jaar lang lid van de raad geweest, waarvan de laatste drieënhalf jaar als voorzitter. Per 1 januari 2010 is de heer O. (Oeds) de Jager uit Leeuwarden benoemd als nieuwe voorzitter. In de eerstvolgende Wooninfo zal een interview worden opgenomen met de heer Jager. 

Gepubliceerd: zondag 11 april 2010