Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Corporaties zijn het afgelopen jaar meer dan eens op een negatieve manier in het nieuws geweest. Het lastige is dat de 99 % van de corporaties waar niets mis mee is, last hebben van de 1% waar wel dingen fout gegaan zijn. Om het vertrouwen in corporaties te herstellen én om te zorgen dat iedereen die vermoed dat er iets niet klopt bij een corporatie dat ook meldt, is begin april van dit jaar het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties geopend. Bij het meldpunt kunnen signalen doorgegeven worden over zaken die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Voorbeelden zijn het vermoeden van fraude of bijvoorbeeld zelfverrijking door medewerkers, managers of bestuurders.

Iedereen kan, eventueel anoniem, meldingen doen bij het Meldpunt: burgers, huurders, werknemers, interne toezichthouders van corporaties, bedrijven, overheden, belangenorganisaties en brancheverenigingen. Wie een melding doet wordt, voor zover mogelijk, geïnformeerd over de stand van zaken en het resultaat van de melding. Het Meldpunt wordt beheerd door de VROM-inspectie. Die voert als het nodig is ook nader onderzoek uit. Het Meldpunt is niet bedoeld voor klachten die een huurder, klant of belanghebbende gewoon bij een woningcorporatie kan melden of kan voorleggen aan de huurcommissie, zoals klachten over onderhoud, herstructurering of de hoogte van de huur.

 U kunt het Meldpunt als volgt bereiken:

  • Per telefoon, onder kantoortijden, telefoon: 070 3394975
  • Per e-mail: meldpuntcorporaties@minvrom.nl
  • Per post: Meldpunt Integriteit Woningcorporaties, Postbus 16191, ipc 525, 2500 BD Den Haag

Gepubliceerd: donderdag 1 oktober 2009