Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Medewerkers Woningstichting Weststellingwerf kleden tuin verpleeghuis Lindestede aan

Het voltallige personeel van Woningstichting Weststellingwerf ging op de eerste vrijdag van juni, regulier de dag van het jaarlijkse personeelsuitje, aan de slag in en om verpleeghuis Lindestede. Vanuit de idee “iets maatschappelijks” te willen doen, werd aan Lindestede gevraagd of men nog oningevulde wensen had. Die bleken er te zijn. Het onderhoud en de aankleding van de instellingstuin stond hoog op het prioriteitenlijstje.

Woningstichting Weststellingwerf vierde in januari haar 100-jarig bestaan en in het kader daarvan beleefde het personeel al in februari een feestelijk uitstapje. In overleg werd daarom bepaald de eerste vrijdag van juni dan nu een andere invulling te geven: samen iets doen voor een goed doel, voor een maatschappelijke beweging of organisatie.

Uit het contact met Lindestede bleek dat de tuinen van de instelling wel een opknapbeurt konden gebruiken. De budgetten van Lindestede lieten bovendien een uitbundige aankleding van de instellingstuin niet toe. Toch bleef de behoefte aanwezig om de tuin voor de bewoners leuker te maken; mooier om naar te kijken en prettiger om in te verkeren. Het verlanglijstje met tuinmeubilair was gedetailleerd genoeg om de vaklieden van de woningstichting reeds lang van te voren in de eigen werkplaats aan het werk te zetten.

Samen met het overige personeel werd het geheel of gedeeltelijk geprefabriceerde spul afgelopen vrijdag naar Lindestede overgebracht, in elkaar geschroefd en geplaatst. Bloembakken werden met bloemen gevuld. De reeds aanwezige terreininrichting werd aangepakt. Er werd dus gehamerd, geplant, gewied, geschoffeld, geharkt en geveegd. Met bewoners werden vogelhuisjes gemaakt en werden appelflappen gebakken ter versterking van de inwendige mens. Aan het eind van een halve dag noeste arbeid kon met tevredenheid het resultaat worden overzien en werd in het restaurant van de instelling een gezamenlijke lunch genuttigd.

Volgens directeurSake Lageveenvan de woningstichting is het initiatief voor herhaling vatbaar: “Het is verrassend om te zien wat je met een groep mensen in korte tijd aan werk kunt verzetten. Het verschil tussen “voor” en “na” was opzienbarend, gerealiseerd in een uiterst ongedwongen sfeer. Fantastisch om mee te maken.”

Klik hier voor een foto-impressie.

Gepubliceerd: dinsdag 5 juni 2012