Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Kwaliteitslabels weer veiliggesteld

Jaarlijks wordt ons doen en laten vanuit enkele invalshoeken beoordeeld om te kunnen vaststellen of wij de kwaliteitslabels die we willen voeren langer mogen behouden. Dat is ook nu weer gebeurd. Het VCA**-certificaat is veiliggesteld tot in 2018, het KWH-huurlabel tot in 2019.

In het kader van de VCA**-certificering vond op 19 januari de jaarlijkse controle plaats. ‘VCA’ staat voor ‘veiligheidschecklist aanneembedrijf’. Het mogen voeren van het certificaat vereist dat bouwkundige en overige (onderhouds)werkzaamheden zódanig worden uitgevoerd dat de veiligheid en gezondheid van medewerkers, huurders en eventuele derden maximaal gegarandeerd zijn. Dat vereist dat je toereikende procedures hebt, dat je die goed schriftelijk hebt vastgelegd en, niet onbelangrijk, dat ze nauwkeurig worden opgevolgd. Tijdens de controle (met een moeilijk woord: ’de audit’) zijn bij ons geen onvolkomenheden aangetroffen. De certificerende instantie heeft ons inmiddels het certificaat opnieuw toegekend. Het feit dat wij het certificaat voeren, vereist ook dat aannemers die voor ons werken VCA**- gecertificeerd moeten zijn. Wie dat niet is, kan niet voor ons werken.

Bij het KWH-huurlabel worden de verschillende aspecten van onze dienstverlening beoordeeld. Via een doorlopende enquêtering onder huurders verzamelt KWH waarderingen (zeg maar: cijfers) voor de manier waarop wij een nieuwe verhuur organiseren, reparatieverzoeken afwikkelen, omgaan met klachten, enz. Recentelijk heeft KWH ons laten weten dat ze een toetsperiode hebben afgesloten. Nog korter geleden hebben ze ons gemeld dat op alle onderdelen van de dienstverlening een dusdanig cijfer is gehaald dat het label verlengd mag worden. Formeel moet een externe commissie nog beoordelen of KWH de metingen juist heeft uitgevoerd, maar we gaan ervan uit dat dat goed zit. De uitkomsten van KWH-metingen worden later in het jaar ook gebruikt in de Aedes-benchmark (een door Aedes opgezette vergelijking van het presteren van corporaties onderling). We zijn natuurlijk zeer verheugd dat we weer voor onze ‘examens’ geslaagd zijn.

Gepubliceerd: vrijdag 7 april 2017