Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Klachtencommissie mogelijk provinciaal geregeld

Elke corporatie heeft een klachten(advies)commissie, waar- aan huurders klachten over de dienstverlening ván en de behandeling dóór de corporatie kunnen voorleggen als ze van mening zijn dat ze er met de corporatie zelf niet goed uitkomen. Ook wij hebben zo’n klachtencommissie. Nu is het zo dat de Woningwet 2015 nieuwe en extra eisen
stelt aan de inrichting van klachtencommissies en dat de huidige individuele klachtencommissies nauwelijks klachten in behandeling krijgen. Daarom onderzoeken de Friese woningcorporaties binnen de Vereniging Friese Woningcorporatie of het mogelijk is om tot een provinciale klachtencommissie te komen, voor alle corporaties in Friesland die daaraan mee willen doen.

Zo’n klachtencommissie wordt conform de bepalingen van de wet in- gericht, zal professioneel zijn en meer ervaring met klachtbehandeling kunnen opdoen dan de huidige individuele commissies. Het is nog niet helemaal duidelijk of het gaat lukken om dit
voor elkaar te krijgen. De verschillende huurdersorganisaties moeten zich er in ieder geval nog over uitspreken. Woningstichting Weststellingwerf heeft aangegeven aan een collectieve klachtencommissie mee te zullen gaan doen. We houden u op de hoogte.

Gepubliceerd: donderdag 7 april 2016