Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Kerstgift voor Voedselbank

Alweer enige jaren geleden hadden we de gewoonte om
onze zakelijke relaties aan het einde van het jaar een kerst- en/of nieuwjaarskaart te sturen. Toen we op een bepaald moment besloten dat niet meer te doen, maar het daarmee vrijkomende geld (€ 750,00) jaarlijks te schenken aan een maatschappelijk doel, was een nieuwe gewoonte geboren. Onlangs hebben we besloten om dit jaar voor het laatst een dergelijke gift toe te kennen aan een goed doel uit de gemeente.
De laatste gift gaat naar de Stichting Voedselbank Weststellingwerf. Deze stichting reikt eens in de twee weken voedselpakketten uit aan mensen en gezinnen die ver onder de armoedegrens leven, een vorm van noodhulp waar helaas steeds meer mensen een beroep op moeten doen. Het voedsel dat wordt verstrekt, wordt bij bedrijven ingezameld, zodat verspilling van eten wordt tegengegaan. De stichting werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Onze bijdrage is in grote dank aanvaard door de Voedselbank, die van het bedrag circa 70 gezinnen deze maand iets extra’s kan bieden.

 

Gepubliceerd: woensdag 10 december 2014