Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Kees Smit Controller

In de herziene Woningwet is vastgelegd dat per 1 januari 2017 alle woningcorporaties met meer dan 2500 woningen een onafhankelijke controller moeten hebben die direct onder de verantwoordelijkheid van de directeur- bestuurder valt, en die rechtstreeks toegang heeft tot de Raad van Commissarissen. Dat dit is opgenomen in de wet is een direct gevolg van de uitwassen die er bij enkele grote corporaties elders in het land zijn geweest. Woningstichting Weststellingwerf, met ruim 2700 woningen, geeft op eigen wijze invulling aan deze vereiste uit de wet. Zij doet één dag in de week een beroep op de expertise van Kees Smit (60), die als zelfstandige de functie van controller voor de woningstichting vervult.

Kees Smit: “Ik ben eind vorig jaar vervroegd met pensioen gegaan. Ik wist van tevoren al dat ik graag parttime aan de slag wilde blijven. Thuis zitten is niets voor mij, en vrijwilligerswerk kan ik altijd nog gaan doen. Ik wist dat mijn kennis en kunde van pas zouden kunnen komen bij de invoering van de nieuwe Woningwet. Ik ben namelijk vrijwel mijn hele leven actief geweest als controller voor corporaties in en om Leeuwarden. Bij grote corporaties kunnen ze fulltime iemand in dienst hebben als controller volgens de eisen van de Woningwet, maar voor kleinere corporaties, met minder dan 5000 woningen, is dat lastig. Een belangrijke vereiste is namelijk dat je onafhankelijk bent. Je kunt het werk dus niet met andere taken binnen de corporatie combineren. Door middel van deze constructie kan dat wel. Het is trouwens best een uitdaging om dit in een dag te doen.”

“Wat ik doe is inventariseren wat de risico’s zijn voor Woningstichting Weststellingwerf, en beoordelen of we die voldoende beheersen. Dat kunnen allerlei soorten risico’s zijn. Een controller is dus niet alleen bezig met controle houden op financiën, het is veel breder. Al is het natuurlijk wel zo dat als er iets mis gaat in een organisatie, dat vrijwel altijd direct financiële gevolgen heeft. Bovendien toets en beoordeel ik ook allerlei beleidsstukken en voorstellen, zoals treasuryactiviteiten, investeringsvoorstellen, procuratieregelingen, begrotingen en meerjarenplanningen en adviseer ik de directeurbestuurder daarover. Per 1 mei ben ik begonnen. Wat ik eerst doe is het bedrijf zo goed mogelijk leren kennen en inzicht krijgen in hoe processen lopen. Vervolgens ga ik samen met de directeurbestuurder bepalen waar de prioriteiten liggen. Mijn werk is dus echt aanvullend, ik neem geen werk van anderen over. Woningstichting Weststellingwerf is al goed georganiseerd. Wat ik wil bereiken is dat we samen de organisatie op een nog hoger plan kunnen tillen.”

Gepubliceerd: zaterdag 2 juli 2016