Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is wegens het coronavirus gesloten t/m 28 april 2020. 


lees verder

Jaarverslag 2008 verschenen

Het jaarverslag 2008 van de Woningstichting Weststellingwerf is eind juni verschenen. In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en staat een overzicht met kengetallen. Extra aandacht is er voor het onderwerp zorg, in de vorm van een interview met de directie van Stichting Et Bientwark, waarmee de woningstichting intensief samenwerkt.

Klik hier voor het complete Jaarverslag van 2008 (PDF)

Gepubliceerd: vrijdag 26 juni 2009