Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

In memoriam: Onno Kortstra

Onno Kortstra trad op 1 juli 1991 in dienst van Woningstichting Weststellingwerf. Hij werkte daarvoor bij het toenmalige Frigem en daar weer voor op de Centrale Boekhouding van de gemeente Weststellingwerf. Op deze laatste afdeling ontmoette hij een jongedame, genaamd Lia Puper, met wie hij later trouwde. Samen kregen ze twee dochters.

Door zijn langdurig dienstverband heeft Onno veel ontwikkelingen binnen de woningstichting meegemaakt. Als gevolg van de zogenaamde brutering (waarbij aan woningcorporaties uitstaande leningen van de overheid werden weggestreept tegen subsidies die corporaties nog van diezelfde overheid tegoed hadden) veranderde er vanaf 1995 veel in het doen en laten van woningcorporaties. In Onno’s werk maakte ondermeer de toewijzing van woningen een enorme ontwikkeling door. Nu reageren kandidaat-huurders op het woningaanbod dat op de site en via flyers door de woningstichting geadverteerd wordt. Toen Onno bij de woningstichting begon, werd er eens in de 14 dagen op avond door een commissie van wijze mannen en vrouwen besloten over de vraag aan wie van de ingeschreven woningzoekenden welke vrijgekomen woning mocht worden toegewezen. Dat college besloot over de woningen van Woningstichting Weststellingwerf én over de woningen van toen nog Christelijke  Woningbouwvereniging De Stellingwerven.

Onno heeft al die veranderingen meegemaakt en meer dan dat, hij heeft daar binnen Woningstichting Weststellingwerf op zijn eigen rustige manier, soms behoedzaam manoeuvrerend, zijn rol in gespeeld en zijn bijdrage aan geleverd. Naarmate zijn afdeling meer taken kreeg toebedeeld, groeide ook het aantal daar werkzame personen. Zijn manier van leidinggeven zorgde voor tevreden medewerkers, voor een stabiele afdeling met weinig verloop.

Woningstichting Weststellingwerf is Onno Kortstra veel dank verschuldigd voor de jarenlange loyale en betrokken inzet die hij jegens de woningstichting heeft getoond. Wij missen onze collega en zijn professionele inbreng, zijn humor, vriendelijkheid en warmte, maar beseffen ook dat het gemis voor zijn naasten vele malen groter is. We hadden Onno gegund dat hij langer had kunnen genieten van de kleinkinderen die vlak voor zijn overlijden werden geboren en hopen dat Lia, haar dochters en dier partners mede uit dit jonge leven de kracht ontlenen om een nieuwe weg te vinden.

 Onno.jpg

Gepubliceerd: maandag 23 juni 2014