Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Huurverhogingsronde 2016: politieke onduidelijkheid

De afgelopen jaren was het huurbeleid van de minister niet naar de zin van de meeste woningcorporaties, maar het was wél steeds op tijd duidelijk welke kant het uit zou gaan. Die duidelijkheid ontbreekt dit jaar. Het kabinet staat per 1 juli een huurverhoging voor van maximaal het inflatiegetal over 2015 + 0,4% op corporatieniveau, maar dit voornemen is op het moment van schrijven nog niet tot wet verheven: het moet nog worden bekrachtigd door de Eerste Kamer der Staten Generaal. De huur van individuele woningen mag in het voorstel met maximaal 2,1% stijgen ... en met nog wat meer wanneer huishoudens een hoger inkomen hebben. Als de Eerste Kamer niet op tijd een besluit neemt, dan geldt het regime van vorig jaar.

Het is lastig om binnen dit onduidelijke kader een koers te bepalen. Als het voorstel het haalt, mogen de huren gemiddeld met maximaal met 0,6 + 0,4 = 1,0% stijgen. Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft aangegeven dat Friese corporaties de huren niet zouden moeten verhogen per 1 juli. Wij snappen de opvatting, ook gelet op de financiële posities van de corporaties, de onze incluis. Wij vinden echter dat je niet alleen naar de huidige financiële positie en de ontwikkeling daarvan op korte termijn moet kijken, maar ook naar wat op lange termijn nodig is.

Voor ons geldt: elke 0,1 procentpunt die je nu niet incasseert (effect voor 2016: ca.€ 7.500,00), heeft op een termijn van 33,5 jaar een effect van afgerond minimaal € 0,5 mln. En over 33,5 jaar staan we aan de vooravond van een forse herstructureringsopgave die tenminste drie decennia aanhoudt. Zolang we niet precies weten hoe we die opgave moeten managen, kunnen we niet lichtzinnig met inkomsten en uitgaven omgaan. We neigen er daarom toe om de huren overall met 0,6%, dus met het inflatiegetal voor 2015, te verhogen. We doen ook deze keer geen inkomensafhankelijke huurverhogingen. Met Huurdersorganisatie De Bewonersraad Friesland hebben we ons dilemma besproken.

Inmiddels hebben we het advies van De Bewonersraad Friesland ontvangen. Zij geven aan met ons voornemen te willen instemmen, mits wij aantoonbaar maken dat we de vervolgopbrengsten van de huurverhoging, zoals voorgesteld, ook daadwerkelijk reserveren en inzetten voor die opgave op lange termijn. Dat gaan we doen.

 

Gepubliceerd: vrijdag 8 april 2016