Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Huurverhoging 2018

In het bewonersblad van juni 2017 schreven wij over het achterwege laten van een huurverhoging per 1 juli 2017 en ook over het feit dat we ons huurprijsbeleid zouden willen her-beoordelen. Daarbij wilden we ook onderzoeken of we vanaf het jaar 2018 de huurverhoging per 1 januari zouden kunnen invoeren, in plaats van per 1 juli. Het niet doorvoeren van een verhoging per 1 juli 2017 geeft ons de mogelijkheid om dit te kunnen doen.

Per 1 januari 2017 geldt voor woningcorporaties een maximale huursomstijging (voor alle woningen opgeteld) van maximaal inflatie + 1%. Daarbij gaat het om de verhoging van de huursom, als gevolg van de jaarlijkse huurronde én om het effect van de verhogingen bij mutaties (dus de effecten bij elkaar opgeteld), die lager moet blijven dan genoemd maximum. Deze systematiek, die door de overheid is opgelegd, wordt huursombenadering genoemd.

Een verhoging van de huur per 1 januari maakt de berekening van de effecten eenvoudiger. Daarnaast houdt de overheid bij het toekennen van huurtoeslag ook rekening met de huur per kalenderjaar. De gedachte is dat we met het verplaatsen van de huurverhoging naar 1 januari twee vliegen in één klap slaan: beter beheersbaar voor ons en overzichtelijker voor de huurder die huurtoeslag ontvangt.

Over de wijziging van ons huurprijs(verhogings)beleid is overleg gepleegd met huurdersvereniging De Bewonersraad en zij heeft een positief advies uitgebracht over zowel het aanpassen van het moment van jaarlijkse huurverhoging als over het verhogingspercentage. Ondertussen zijn de aanzeggingen huurverhoging bij de bewoners, waarvoor een verhoging geldt, bezorgd.

Gepubliceerd: dinsdag 31 oktober 2017