Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel  

Er zijn geen actuele nieuwsberichten.
Klik hier om naar het nieuwsarchief te gaan.

Huurverhoging 2015

Huurverhoging 2015

Van de minister mogen de huren dit jaar weer omhoog met inflatie + 1,5%. Dat zou uitkomen op een huurstijging van maximaal 2,5% (inflatie over 2014: 1%; 1% + 1,5% = 2,5%). Van woningen die bewoond worden door huishoudens met een inkomen van meer dan € 34.911,00 mogen de huren meer stijgen. Om de sociale woningvoorraad betaalbaar en bereikbaar te houden kiezen de meeste Friese woningcorporaties voor een lagere gemiddelde huurstijging. Dat doet Woningstichting Weststellingwerf ook.

Wij voeren per 1 juli 2015 voor het grootste deel van het bezit een huurverhoging door van 1,5%. Een klein deel van het bezit is uitgesloten van huurverhoging (bijvoorbeeld omdat er in verband met sloop andere afspraken zijn gemaakt), of er geldt een lagere huurverhoging (bijvoorbeeld als het doorvoeren van een verhoging van 1,5% leidt tot het doorbreken van de huurtoeslaggrens). Wij doen, net als in voorgaande jaren, niet aan inkomensafhankelijke huurverhogingen. Dit wil zeggen dat huishoudens met een inkomen van hoger dan € 34.229,00, door ons niet hoger worden ‘aangeslagen’.

Als gevolg van steeds lagere opeenvolgende inflatiepercentages, en door onze eigen inzet, daalt het gemiddelde huurverhogingspercentage bij Woningstichting Weststellingwerf: in 2013 voerden we een verhoging door van 4%, in 2014 een van 3% en nu dan een verhoging van 1,5%. Ons huurprijzenbeleid is er op gericht dat zoveel mogelijk woningen een huurprijs houden ónder de voor die woning geldende aftoppingsgrens voor de huurtoeslag. Zodat ze maximaal bereikbaar blijven voor huishoudens die een beroep op die toeslag mogen doen.

Gepubliceerd: donderdag 11 juni 2015