Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Coronavirus

Ons kantoor is wegens het coronavirus gesloten t/m 28 april 2020. 


lees verder

Huurverhoging 2014

Voor het tweede achtereenvolgende jaar mogen corporaties van de minister de huren verhogen met het inflatiepercentage over het voorgaande jaar + 1,5 procent. Voor huurders die wat meer verdienen (meer dan € 34.085) mogen de huren nog meer stijgen; dat heet de inkomensafhankelijke huurverhoging. Woningstichting Weststellingwerf voert een huurverhoging van 3% door.

De minister heeft de mogelijkheden om de huren te verhogen na 2012 gewijzigd, omdat hij de corporaties wilde compenseren voor de verhuurdersheffing. Kort door de bocht beschreven is de verhuurdersheffing een grote greep in de kas van de corporaties door de overheid. De minister lijkt niet goed te hebben overzien dat die extra huurverhogingen de corporatiewoningen in versneld tempo duur maken, Daardoor worden ze minder goed bereikbaar voor de huishoudens die er gebruik van moeten maken. Corporaties treffen daarom op grote schaal ook andere maatregelen om de huren niet met de toegestane maxima te hoeven verhogen.

Omdat de effecten van die maatregelen niet zo snel doorwerken als het effect van een huurverhoging, kozen wij in 2013 nog voor een huurverhoging van het inflatiepercentage + 1,5 procent. Maar we weten dat de effecten bij Woningstichting Weststellingwerf op termijn wél zichtbaar worden. Daarom hebben we ernaar gestreefd om de huurverhoging per 1 juli aanstaande zo dicht mogelijk bij het inflatiepercentage over 2013 te laten uitkomen. Wij hebben ervoor gekozen om de huren per 1 juli 2014 met 3 procent te verhogen. Ook in 2014 doen we niet aan inkomensafhankelijke huurverhoging. Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft haar begrip en instemming over onze werkwijze uitgesproken. 

Gepubliceerd: maandag 30 juni 2014