Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Huurdersoordeel Aedes-benchmark bekend

In de Aedes-benchmark wordt het presteren van de corporaties jaarlijks gemeten en vergeleken met de prestaties van andere corporaties. Onderdeel van die meting is het huurdersoordeel, dat wordt bepaald door de tevredenheid van huurders met drie aspecten van dienstverlening:

                           -  Tevredenheid over het proces van ‘woning betrekken’,

                           -  Tevredenheid over het proces van aanname tot afwikkeling van een reparatieverzoek,

                           -  Tevredenheid over het proces van ‘woning opzeggen en verlaten’.

De tabel laat zien hoe de scores die we dit jaar realiseerden zich verhouden tot die van vorig jaar: 


Tabel Aedes benchmark

De beoordeling van het proces ‘reparatieverzoek afhandelen’ telt het zwaarst mee, de beide andere onderdelen wegen ongeveer evenveel. Vorig jaar haalden we al mooie rapportcijfers, maar misten we op één-honderdste punt net de waardering van A-corporatie. En die status willen we wel graag. A-corporaties doen het net iets beter dan B-corporaties die het op hun beurt weer net beter doen dan C-corporaties. In welke categorie we dit jaar terecht komen, is nog onduidelijk. Weliswaar zouden we met de scores van dit jaar vorig jaar overtuigend een A-corporatie zijn geweest, maar als andere corporaties zich op dezelfde manier verbeterd hebben als wij, dan zijn we niet veel opgeschoten. Nog even spannend dus. 

Gepubliceerd: zaterdag 7 oktober 2017