Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Herstructurering komt op stoom 

De herstructureringsprojecten van Woningstichting Weststellingwerf beginnen nu echt vorm te krijgen. Op dit moment zijn we met vijf kleinschalige (deel) projecten bezig.

Haulerweg fase I

Het verst zijn we met de herinvulling van de locatie (voorheen) Haulerweg 53 t/m 79 in Wolvega. De nieuw te bouwen woningen zijn hier intussen glas- en waterdicht en de afbouw is volop gaande. De sleutels kunnen in september worden uitgegeven aan de nieuwe bewoners. De tien nieuwe woningen zijn al toegewezen.

Haulerweg fase II

Voor de locatie (nu nog) Haulerweg 13 t/m 31 ligt het plan klaar. Met de aannemer, die ook de bouwaanvraag moet verzorgen, hebben we overeenstemming over de aanneemsom en ove- rige voorwaarden. Het is dezelfde aannemer als voor de eerste fase Haulerweg en ook het te bouwen woningtype is hetzelfde. De uitplaatsing van bewoners, die in februari 2017 afgerond zou moeten zijn, lijkt veel eerder te kunnen worden gerealiseerd, zodat nog dit jaar met de nieuwbouw kan worden gestart. We bouwen hier acht woningen in twee rijtjes van vier. Net als in de eerste fase zijn de tussenwoningen achterlangs bereikbaar met de auto. Twee van de acht woningen krijgen een levensloopbestendige plattegrond.

W. Lodewijkstraat/J.W. Frisostraat

Met de bewoners van de duplexwoningen aan de W. Lodewijkstraat (20 woningen) en de twee-onder-één-kap-woningen aan de J.W. Frisostraat (twee woningen) in Wolvega hebben we de afgelopen tijd in bewonersbijeenkomsten overleg gepleegd. Na twee gezamenlijke overleggen konden we vaststellen dat er zóveel draagvlak voor sloop en nieuwbouw bestond, dat we met de individuele gesprekken konden beginnen. Als uit die individuele gesprekken nog steeds voldoende draagvlak blijkt, dan kunnen we de adviesvraag over het van toepassing verklaren van het sociaal pakket bij Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland neerleggen. Naar verwachting kunnen op de locatie zo’n 16 rijwoningen terug worden gebouwd. Net als bij de nieuwbouw langs de Haulerweg streven we er hier naar om de tussenwoningen achterlangs met een auto bereikbaar te maken.

Voormalige MAVO-locatie Sickengastraat

Dit voorjaar waren we met de gemeente in gesprek over de herbestemming van de voormalige MAVO-locatie aan de Sickengastaat in Wolvega. En inmiddels zijn we het ook met elkaar eens. Het is de bedoeling dat het oude schoolgebouw wordt gesloopt en dat op deze locatie sociale huurwoningen worden gebouwd. Die invulling van het gebied sluit dan aan op onze herstructureringslocatie aan de W. Lodewijkstraat. Dat betekent een toevoeging aan ons bezit, die bedoeld is om de toenemende vraagdruk -als gevolg van extra aanwijs van woningen aan status- houders- enigszins af te remmen. Op de locatie van de voormalige MAVO kunnen zo’n 12 woningen worden gerealiseerd. Langs de W. Lodewijkstraat zullen we waarschijnlijk moeten bouwen in twee lagen met een kap. Langs de J.W. Frisostraat en de Sickengastraat is wellicht een bebouwing in de vorm van een laag met een kap mogelijk. Dan kunnen daar ook levensloopbestendige woningen verrijzen (bij twee lagen en een kap bouwen we teveel de hoogte in om betaalbare levensloopbestendige woningen te kunnen realiseren). Hoewel we hier ruimtelijke en architectonische samenhang willen nastreven, is het niet ondenkbaar dat het totale plan gefaseerd moet worden uitgevoerd. 

Ds. Reitsmastraat/Ds. van der Tuukstraat

Tenslotte hebben we met de bewoners van een deel van de Ds. Reitsmastraat (zes woningen) en de Ds. van der Tuukstraat (20 woningen) in Noordwolde een eerste overleg gevoerd over de toekomst van de door hen bewoonde woningen. Ook deze woningen verkeren in de huidige staat aan het einde van hun technische en economische levensduur. Hoe de herstructurering vorm krijgt (grootscheepse renovatie of sloop en plaatsvervangende nieuwbouw), is na het eerste overleg nog niet duidelijk.

Gepubliceerd: woensdag 29 juni 2016