Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Herstructurering Haulerweg van start

Met de bewoners van de Haulerweg 53 t/m 79 in Wolvega is in november 2014 overlegd over de toekomst van hun woningen. Naar het oordeel van de woningstichting moeten deze woningen worden gesloopt. De bewoners waren daarvan, op basis van eerdere plannen, al op de hoogte. Zij waren het in belangrijke mate met ons eens en vonden dan ook dat de woningstichting wel ‘door mocht pakken’ met de verdere planontwikkeling en de inwerkingtreding van het sociaal pakket mocht organiseren. Het sociaal pakket regelt de tegemoetkoming in de verhuiskosten, voorrang bij toewijzing van een andere woning en nog wat aanverwante zaken. Omdat de bewoners voor het grootste deel met de plannen konden instemmen, hebben wij aan huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland gevraagd positief over sloop en nieuwbouw te adviseren en het sociaal pakket voor alle huurders van toepassing te verklaren. Dat is gebeurd.

Enkele huurders hebben inmiddels een ander onderkomen gevonden. Er zijn drie huishoudens die mogelijk terug willen keren naar de nieuw te bouwen woningen op deze locatie. Aan hen worden wisselwoningen aangeboden om de periode tussen sloop van de oude en oplevering van de nieuwe woningen te overbruggen. Gelet op de ‘vliegende start’ van dit proces, verwachten we dat de bouw van de nieuwe woningen nog dit jaar kan beginnen. 

Gepubliceerd: woensdag 18 maart 2015