Over de woningstichting

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met ongeveer 2700 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

Actueel Gratis zonnepanelen voor huurders woningstichting

Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders.


lees verder

Geen sponsoring meer van schoolvoetbal en schoolkorfbal

Dat de wetgever paal en perk wil stellen aan extreme vormen van sponsoring door woningcorporaties, dat snappen wij wel. Wij hadden jaarlijks echter slechts maximaal zo’n 0,1% van de jaaromzet beschikbaar voor de ondersteuning van lokale en gemeentelijke activiteiten en evenementen waarvan we vonden dat het doorgaan ervan bijdroeg aan de leefbaarheid in de betreffende buurt, het dorp of de gemeente. Tot die ondersteunde activiteiten behoorden sinds jaar en dag ook de jaarlijks terugkerende schoolvoetbal- en schoolkorfbaltoernooien. Belangrijke activiteiten, zo vonden wij, omdat ze de opmaat konden zijn naar een lidmaatschap van een vereniging voor teamsport. En het binnen een club of een team samen spelen, samen dingen tot stand brengen, vonden (en vinden) we belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jonge volwassenen. Het is, naast opvoeding en onderwijs, een derde pijler die eraan bijdraagt dat zij later op een goede manier in de maatschappij komen te staan en onder- deel kunnen zijn van evenwichtige woongemeenschappen.

We hebben de organisatoren van de genoemde activiteiten, maar ook die van andere structurele activiteiten, laten weten dat we met ingang van dit jaar geen financiële bijdrage meer mogen doen.

 

Gepubliceerd: dinsdag 5 juli 2016